Friday, August 9, 2013

Realiti: Setiap Jam Pasti Ada Yang Bercerai

Berita yang amat menggerunkan, dalam tiap hari pasti ada yang menjadi janda atau duda. Zaman indah bercinta semua tabiat buruk disembunyikan, ditonjolkan yang baik belaka adanya. Setelah menjalani kehidupan realiti berumahtangga, maka semuanya terbongkar. Masing-masing ingin menegakkan benang yang basah. Egois tak kesudahan. Biasanya peringkat persefahaman mengambil masa selama 3 tahun, dipanggil tempoh bertenang.

Jika dalam tempoh itu pasangan gagal menghuraikannya. Malapetaka yang akan menanti di hadapan. Jika pasangan berjaya melepasi tempoh itu, InsyAllah perkahwinan berpanjangan hingga ke akhir hayat. Nadi utamanya, pasangan harus bertolak ansur dan menghormati antara  satu sama lain. 

Klik untuk baca disini.

Tiap pasangan perlu tahu akan tujuan ikatan perkahwinan itu sebenarnya. Maka dalam Islam juga ada mengajarkan bagaimana untuk memilih pasangan hidup. Hidup berumahtangga bukan perkara ringan kerana tiap pasangan mengimpikan rumahtangga yang dibina untuk selamanya, hingga ke akhir hayat.

Memilih pasangan hidup memerlukan waktu, kerana pemilihan pasangan yang terbaik hendaklah memenuhi syariat Islam. Kerana isteri yang dipilih bakal menjadi ibu dan guru kepada anaknya, begitu juga suami atau pemimpin rumahtangga dan bertanggungjawab dalam memberi nafkah kepada anak isteri.

Apakah kriteria-kriteria yang disyariatkan oleh Islam dalam memilih calon isteri atau suami?

A. Kriteria Memilih Calon Isteri

Dalam memilih calon isteri, Islam telah memberikan beberapa petunjuk di antaranya;

[1]. Calon isteri hendaklah memiliki dasar pendidikan agama dan berakhlak baik kerana wanita yang berpengetahuan agama akan mengetahui tanggung jawabnya sebagai isteri dan ibu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW;

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda : “Perempuan itu dinikahi kerana empat perkara, kerana hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan kerana agamanya, lalu pilihlah perempuan yang beragama nescaya kamu bahagia.” (Muttafaqun ‘Alaihi)

Dalam hadis di atas dapat kita lihat, bagaimana beliau Nabi SAW menekankan pada pengetahuan agamanya dalam memilih isteri dibanding dengan harta, keturunan, bahkan kecantikan sekalipun.

Demikian pula Allah SWT berfirman;

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu … .” (QS. Al Baqarah : 221)

Sehubungan dengan kriteria memilih calon isteri berdasarkan akhlaknya, Allah SWT berfirman yg ertinya :

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula) … .” (QS. An Nur : 26)

Seorang wanita yang memiliki ilmu agama tentulah akan berusaha dengan ilmu tersebut agar menjadi wanita yang solehah dan taat pada Allah SWT. Wanita yang solehah akan dipelihara oleh Allah SWT sebagaimana firmanNya yang berbunyi;

“Maka wanita-wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara dirinya, oleh kerana itu Allah memelihara mereka.” (QS. An Nisa’ : 34)

Sedang wanita solehah bagi seorang laki-laki adalah sebaik-baik perhiasan dunia.

“Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah.” (HR. Muslim)

[2]. Hendaklah calon isteri itu penyayang dan banyak anak.

Nabi SAW pernah bersabda :

Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda : ” … kawinilah perempuan penyayang dan banyak anak … .” (HR. Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban)

Al Waduud bererti yang penyayang atau dapat juga bererti penuh kecintaan, dengan dia mempunyai banyak sifat kebaikan, sehingga membuat laki-laki berkeinginan untuk menikahinya.

Sedang Al Mar’atul Waluud adalah perempuan yang banyak melahirkan anak. Dalam memilih wanita yang banyak melahirkan anak ada dua hal yang perlu diketahui :

a). Kesihatan fizikal dan penyakit-penyakit yang menghalangi dari kehamilan. Untuk mengetahui hal itu dapat meminta bantuan kepada para pakar. Oleh kerana itu seorang wanita yang mempunyai kesihatan yang baik dan fizikal yang kuat biasanya mampu melahirkan banyak anak, disamping dapat memikul beban rumah tangga juga dapat menunaikan kewajiban mendidik anak serta menjalankan tugas sebagai isteri secara sempurna.

b). Melihat keadaan ibunya dan saudara-saudara perempuan yang telah menikah sekiranya mereka itu termasuk wanita-wanita yang banyak melahirkan anak maka biasanya wanita itu pun akan seperti itu.

[3]. Hendaknya memilih calon isteri yang masih gadis terutama bagi pemuda yang belum pernah bernikah.

Rasulullah SAW menjelaskan sebagian hikmah menikahi seorang gadis :

Dari Jabir, dia berkata, saya telah menikah maka kemudian saya mendatangi Nabi SAW dan bersabda: “Apakah kamu sudah menikah?” Jabir berkata, ya sudah. Bersabda Rasulullah : “Perawan atau janda?” Maka saya menjawab, janda. Rasulullah bersabda : “Maka mengapa kamu tidak menikahi gadis perawan, kamu boleh bermain dengannya dan dia boleh bermain denganmu.”

[4]. Mengutamakan orang jauh (dari kerabat) dalam perkawinan.

Hal ini dimaksudkan untuk keselamatan fizikal anak keturunan dari penyakit-penyakit yang menular atau cacat. Berkemungkinan anak membesar dalam keadaan lemah atau mewarisi cacat kedua orang tuanya dan penyakit-penyakit nenek moyangnya. Di samping itu juga untuk memperluaskan pertalian kekeluargaan dan mempererat ikatan silatulrahim.


B. Kriteria Memilih Calon Suami

[1]. Islam.

Ini adalah kriteria yang sangat penting bagi seorang Muslimah dalam memilih calon suami sebab dengan Islamlah satu-satunya jalan yang menjadikan kita selamat dunia dan akhirat kelak.

Sebagaimana firman Allah SWT;

“ … dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al Baqarah : 221)

[2]. Berilmu dan Baik Akhlaknya.

Masa depan kehidupan suami-isteri erat kaitannya dengan memilih suami, maka Islam memberi anjuran agar memilih akhlak yang baik, soleh, dan taat beragama.

Rasulullah SAW bersabda :

“Apabila kamu sekalian didatangi oleh seseorang yang deen dan akhlaknya kamu redhoi maka kawinkanlah ia. Jika kamu sekalian tidak melaksanakannya maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan tersebarlah kerosakan.” (HR. At Tirmidzi)

Islam memiliki pertimbangan dan ukuran tersendiri dengan meletakkannya pada dasar takwa dan akhlak serta tidak menjadikan kemiskinan sebagai celaan dan tidak menjadikan kekayaan sebagai pujian. Sebagaimana firman Allah SWT yg ertinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dan hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An Nur : 32)

Laki-laki yang memilki keistimewaan adalah laki-laki yang mempunyai ketakwaan dan kesolehan akhlak. Dia mengetahui hukum-hukum Allah tentang bagaimana memperlakukan isteri, berbuat baik kepadanya, dan menjaga kehormatan dirinya serta agamanya, sehingga dengan demikian ia akan dapat menjalankan kewajipannya secara sempurna di dalam membina keluarga dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, mendidik anak-anak, menegakkan kemuliaan, dan menjamin keperluan rumah tangga dengan tenaga dan nafkah.

Jika dia merasa ada kekurangan pada diri si isteri yang dia tidak sukai, maka dia segera mengingat sabda Rasulullah SAW yaitu :

Dari Abu Hurairah r.a berkata, bersabda Rasulullah SAW : “Jangan membenci seorang Mukmin (laki-laki) pada Mukminat (perempuan) jika ia tidak suka suatu kelakuannya pasti ada juga kelakuan lainnya yang ia sukai.” (HR. Muslim)

Sehubungan dengan memilih calon suami untuk anak perempuan berdasarkan ketakwaannya, Al Hasan bin Ali rahimahullah pernah berkata pada seorang lelaki;

“Kawinkanlah puterimu dengan laki-laki yang bertakwa sebab jika laki-laki itu mencintainya maka dia akan memuliakannya, dan jika tidak menyukainya maka dia tidak akan mendzaliminya.”

Untuk mengetahui agama dan akhlak calon suami, salah satunya mengamati kehidupan kebiasaan si calon suami dengan cara bertanyakan kepada orang-orang terdekat, misalnya jiran tetangga, sahabat, atau saudara dekatnya. Juga diunjurkan supaya membuat solat istikharah, memohon petunjuk dari Allah jua.

Demikianlah ajaran Islam dalam memilih calon pasangan hidup. Betapa sempurnanya Islam dalam menuntun umat disetiap langkah amalannya dengan tuntunan yang baik agar selamat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Wallahu A’lam.

No comments:

Post a Comment