Monday, July 15, 2013

Siapakah Sejahat-Jahat Makhluk?


Tersebut dalam kitab Hadith Bukhari, bahawa sahabat Nabi SAW, bahawa sahabat Nabi Ibnu Umar radiyaLlahu 'anhu berpendapat, bahawa orang-orang khawarij dan i'tiqadnya adalah orang-orang yang paling buruk. Kami nukilkan di bawah ini apa yang disebut dalam Kitab Bukhari yang bererti :

Dan adalah sahabat Nabi Ibnu Umar radiyaLlahu 'anhu berpendapat bahawa makhluk ALLAH yang paling jahat, mereka mengambil ayat-ayat al Quran yang sebenarnya turun untuk orang kafir, tetapi digunakannya kepada orang Mukmin.
(Fathul Bari XV halaman 313), Sahih Bukhari no 6531.

Dalam menerangkan perkataan Ibnu Umar ini, Imam Ibnu Hajar Asqalani menyatakan bahawa dalam hadith yang dirawikan oleh Imam Tabari menerangkan bahawa seorang Asyaj bertanya kepada Nafi'i - bagaimana pendapat Ibnu Umar tentang orang-orang Khawarij yang berkumpul di Hururiyah? AbduLlah bin Umar menjawab,

bahawa mereka adalah makhluk yang paling buruk, kerana mereka menggunakan ayat-ayat al-Quran yang sebetulnya menerangkan hal-hal orang kafir dan digunakannya kepada orang Mukmin.
(Fathul Bari Juzuk 15 halaman 313)

Sumber rujukan :

1. Dr Muhammad Adil Azizah Al Kayalli, Al Firqah An Najiah Hia Al Ummatul Islamiyyah Kulluha, Cet 1, 2008, halaman 119-120, Mutiara Ilmu Surabaya

2. K.H Sirajuddin Abbas, I'tiqad Ahlussunnah Wal-jama'ah, Cet Kesembilan , 2006, Halaman 149, Pustaka Aman Press

source:jomfaham.blogspot.com

No comments:

Post a Comment