Thursday, July 25, 2013

Kisah Dialog Rasulullah SAW Dengan Iblis


Diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal r.a. dari Ibn Abbas r.a., ia berkata : ”Kami bersama Rasululah SAW berada di rumah seorang sahabat dari golongan Anshar dalam sebuah jamaah. Tiba-tiba, ada yang memanggil dari luar: “Wahai para penghuni rumah, apakah kalian mengizinkanku masuk, kerana kalian membutuhkanku ”.

Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat : ”Apakah kalian tahu siapa yang menyeru itu?”. Para sahabat menjawab , ”Tentu Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui ”. Rasulullah berkata : “ Dia adalah Iblis yang terkutuk – semoga Allah senantiasa melaknatnya”. Umar bin Khattab r.a. berkata: ”Ya, Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya?”.

Nabi SAW berkata pelan: ”Bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk mereka yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan?. Sekarang silakan bukakan pintu untuknya, kerana ia sedang diperintahkan Allah SWT. Fahamilah apa yang dia ucapkan dan dengarkan apa yang akan dia sampaikan kepada kalian!”.

Ibnu Abbas berkata: “Maka dibukalah pintu, kemudian Iblis masuk ke tengah-tengah kami. Ternyata dia adalah seorang yang sudah tua bangka dan buta sebelah mata. Dagunya berjanggut sebanyak tujuh helai rambut yang panjangnya seperti rambut kuda, kedua kelopak matanya memanjang , kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar, gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi, kedua bibirnya seperti bibir macan / kerbau . Dia berkata, “ Assalamu ‘alaika ya Muhammad, assalamu ‘alaikum ya jamaa’atal-muslimin”. Nabi SAW menjawab: ”Assamu lillah ya la’iin. AKU telah mengetahui, engkau punya keperluan kepada kami. Apa keperluanmu wahai Iblis”.

Iblis berkata: ”Wahai Muhammad, aku datang bukan kerana keinginanku sendiri, tetapi aku datang kerana terpaksa.”

Nabi SAW berkata: ”Apa yang membuatmu terpaksa harus datang kesini, wahai terlaknat?”.

Iblis berkata, ”Aku didatangi oleh seorang malaikat utusan Tuhan Yang Maha Agung, ia berkata kepada-ku ‘Sesungguhnya Allah SWT menyuruhmu untuk datang kepada Muhammad SAW dalam keadaan hina dan bersahaja. Engkau harus memberitahu kepadanya bagaimana tipu muslihat, godaanmu dan rekayasamu terhadap Bani Adam, bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka. Engkau harus menjawab dengan jujur apa saja yang ditanyakan kepa-damu’.

Allah SWT bekata,”Demi kemulia-an dan keagungan-Ku, jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar, nescaya Aku jadikan kamu debu yang dihempas oleh angin dan Aku puaskan musuhmu kerana bencana yang menimpamu”.

Wahai Muhammad, sekarang aku datang kepadamu sebagaimana aku diperintah. Tanyakanlah kepadaku apa yang kau inginkan. Jika aku tidak memuaskanmu tentang apa yang kamu tanyakan kepadaku, nescaya musuhku akan puas atas musibah yang terjadi padaku. Tiada beban yang lebih berat bagiku daripada leganya musuh-musuhku yang menimpa diriku”.

Rasulullah kemudian mulai bertanya: ”Jika kamu jujur, beritahukanlah kepada-ku, siapakah orang yang paling kamu benci?”.

Iblis menjawab: ”Engkau, wahai Muhammad, engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci, dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu”.

Rasulullah SAW: ”Siapa lagi yang kamu benci?”.

Iblis: ”Anak muda yang taqwa, yang menyerahkan jiwanya kepada Allah SWT”.

Rasulullah: ”Lalu siapa lagi ?”.

Iblis: ”Orang Alim dan Wara yang saya tahu, lagi penyabar”.

Rasulullah: ”Lalu, siapa lagi ?”.

Iblis: ”Orang yang terus menerus menjaga diri dalam keadaan suci dari kotoran”.

Rasulullah: ”Lalu, siapa lagi ?”.

Iblis: ”Orang miskin yang sabar, yang tidak menceritakan kefakirannya kepada orang lain dan tidak mengadukan keluh-kesahnya “.

Rasulullah: ”Bagaimana kamu tahu bahwa ia itu penyabar ?”.

Iblis: ”Wahai Muhammad, jika ia mengadukan keluh kesahnya kepada makhluk sesamanya selama tiga hari, Tuhan tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar “.

Rasulullah :” Lalu, siapa lagi ?”.

Iblis :” Orang kaya yang bersyukur “.

Rasulullah bertanya: ”Bagaimana kamu tahu bahwa ia bersyukur ?”.

Iblis: ”Jika aku melihatnya mengambil dari dan meletakkannya pada tempat yang halal”.

Rassulullah: ”Bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan solat ?”.

Iblis: ”Aku merasa panas dan gemetar”.

Rasulullah: ”Kenapa, wahai terlaknat?”.

Iblis: ”Sesungguhnya, jika seorang hamba bersujud kepada Allah sekali sujud saja, maka Allah mengangkat darjatnya satu tingkat”.

Rassulullah: ”Jika mereka shaum ?”.

Iblis: ”Saya terbelenggu sampai mereka berbuka puasa”.

Rasulullah: ”Jika mereka menunaikan haji ?”.

Iblis: ”Saya menjadi gila”.

Rasulullah: ”Jika mereka membaca Al Qur’an ?’.

Iblis: “Aku meleleh seperti timah meleleh di atas api”.

Rasulullah: ”Jika mereka berzakat ?”.

Iblis :”Seakan-akan orang yang berzakat itu mengambil gergaji / kapak dan memotongku menjadi dua”.

Rasulullah: ”Mengapa begitu, wahai Abu Murrah ?”.

Iblis: ”Sesungguhnya ada empat manfaat dalam zakat itu. Pertama, Tuhan menurunkan berkah atas hartanya. Kedua, menjadikan orang yang bezakat disenangi makhluk-Nya yang lain. Ketiga, menjadikan zakatnya sebagai penghalang antara dirinya dengan api neraka. Ke-empat, dengan zakat, Tuhan mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya”.

Rasulullah: ”Apa pendapatmu tentang Abu Bakar?”.

Iblis: ”Wahai Muhammad, pada zaman jahiliyah, dia tidak taat kepadaku, bagaimana mungkin dia akan mentaatiku pada masa Islam”.

Rasulullah: ”Apa pendapatmu tentang Umar ?”.

Iblis: ”Demi Tuhan, tiada aku ketemu dengannya kecuali aku lari darinya”.

Rasulullah: ”Apa pendapatmu tentang Utsman ?”.

Iblis: ”Aku malu dengan orang yang para malaikat saja malu kepadanya”...


No comments:

Post a Comment