Friday, July 26, 2013

Kahwin Kontrak Itu Ibadat Kata Pengikut Syiah


Syiah anggap mutaah ibadat
Perkahwinan mutaah (kontrak) didakwa sebagai satu ibadat bagi pengikut Syiah kerana mereka perlu sekali dalam seumur hidup berbuat demikian sebagai tanda menghargai nikmat ALLAH. Boleh juga dikatakan habis manis, sepah dibuang.

Tak perlu bertanggungjawab lagi setelah habis kontrak. Lebih mudah jika tidak mempunyai anak. Masing-masing boleh membawa haluan sendiri, dan mencari mangsa lain pulak dalam jemaah mereka!. Tidak mustahil seorang lelaki boleh merasa asset yang ada pada wanita itu sehingga lebih dari 1000 orang, begitu juga sebaliknya. Pendapat ku, Ia mirip kepada membeli sesuatu barang yang mempunyai jaminan pengeluar (warranty) satu atau dua tahun. Bila rosak, dibuang dan beli saja yang baru!. Apakah itu nilai yang ada pada wanita?.

Dalam pegangan ahli Sunnah wal Jamaah, perkahwinan mutaah diharamkan kerana meletakkan wanita sebagai mangsa kepada lelaki. Wanita tidak boleh diambil kesempatan oleh lelaki yang tidak bertanggungjawab. Syiah menunjukkan martabat wanita dipandang rendah dan dipermainkan. Ia akan memberikan kesan kepada wanita itu sendiri dan persepsi pandangan masyarakat kepada Islam.

Syiah makin berani kerana orang Islam semakin jauh daripada agama. Orang Islam perlu mendalami Islam supaya tidak menjadi mangsa Syiah. Ibu bapa perlu mendidik anak- anak mengenai bahaya ajaran Syiah supaya mereka tidak mudah dipengaruhi ajaran itu yang semakin agresif meluaskan pengaruh mutakhir ini.

golongan profesional
Pengikut fahaman Syiah Imammiah di Kedah yang telah dikenal pasti 3000 orang. Keseluruhan pengikut fahaman ini di Malaysia seperti yang didakwa berjumlah 300,000 orang, kebanyakan terdiri daripada golongan profesional. 30 peratus daripada jumlah pengikut fahaman Syiah adalah wanita berumur antara 20-an hingga 50-an.  Kebanyakan pengikut Syiah bukan penduduk kampung biasa malah daripada golongan profesional antaranya guru, pensyarah dan ahli akademik. Kata Ketua Syiah Kedah, Abdullah Hassan.


Pengikut Syiah semakin berani
Majlis Fatwa Kebangsaan pada 1996 telah menarik balik kebenaran mengamalkan mazhab Syiah aliran Al–Zaidiyah dan Jaafariah di Malaysia, menjadikan semua amalan Syiah tidak diterima di negara ini. Ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahlul Sunnah Wal Jamaah adalah bercanggah dengan hukum syarak dan undang-undang Islam

Beberapa laman sosial dengan berani mengakui diri mereka pengikut ajaran Syiah dan memburuk-burukkan mazhab lain. Sebuah laman sosial yang menggelarkan diri mereka ‘I'm Proud To Be Syiah’ mendakwa laman sosial itu milik mazhab Syiah Imamiyah di Malaysia.

Penubuhan laman sosial itu bertujuan menjawab persoalan yang dibangkitkan pengikut Ahlul Sunnah Wal Jamaah. Tidak kurang juga beberapa laman web khas untuk pengikut Syiah ditubuhkan kononnya untuk menjawab segala kemusykilan berhubung fahaman itu.


Nikah mutaah tak hormati wanita
Nikah mutaah yang diamalkan dalam ajaran Syiah jelas tidak menghormati kaum wanita juga hak-hak mereka dalam perkahwinan. Sedangkan dalam perkahwinan, suami perlu bertanggungjawab kepada isteri, bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu saja.

Allah berfirman;

Surah At-Talaq: (ayat 1)
Wahai Nabi! Apabila kamu (engkau dan umatmu) hendak menceraikan isteri-isteri (kamu), maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan idahnya dan hitunglah masa idah itu (dengan betul), serta bertakwalah kepada Allah, Tuhan kamu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya (sehingga selesai idahnya) dan janganlah pula (dibenarkan) mereka keluar (dari situ), kecuali (jika) mereka melakukan perbuatan keji yang nyata dan itulah aturan-aturan hukum Allah (maka janganlah kamu melanggarnya) dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berlaku zalim kepada dirinya. (Patuhilah hukum-hukum itu, kerana) engkau tidak mengetahui boleh jadi Allah akan mengadakan, sesudah itu, sesuatu perkara (yang lain).

Allah berfirman lagi;

Surah An Nisa’: (ayat 19)
“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan dan janganlah kamu menyakiti mereka (dengan menahan dan menyusahkan mereka) kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya, kecuali (apabila) mereka melakukan perbuatan keji yang nyata dan bergaullah kamu dengan mereka (isteri-isteri kamu itu) dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu (merasai) benci kepada mereka (disebabkan tingkah-lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya), kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak (untuk kamu)”.

Selain itu konsep nikah mutaah yang membolehkan perceraian berlaku selepas tempoh ditetapkan tanpa lafaz melainkan hanya apabila sampai tempoh yang dijanjikan, juga seolah-olah memandang remeh institusi perkahwinan.

Perkahwinan adalah tanggungjawab bersama setiap pasangan. Mereka perlu memastikan perkahwinan dibina berkekalan. Setiap wanita perlu menyelidiki latar belakang calon suami sebelum berkahwin.

Bagi seorang isteri, suami adalah masa depannya. Jadi, penting bagi mereka kenal calon suami agar tidak terjebak dengan perkahwinan mutaah.


Rasulullah haramkan mutaah
Perkahwinan mutaah oleh pengikut ajaran Syiah berlaku atas alasan menghindari zina, sebaliknya perkahwinan sebegitu diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya.

"Nikah mutaah adalah harus di sisi Mazhab Ja’fariyyah (Syi’ah). Manakala fuqaha’ ahli sunnah sepakat mengatakan nikah mutaah adalah haram dan batil. Pada zaman awal Islam, Rasulullah SAW membenarkan nikah mutaah kerana ia merupakan satu kebiasaan masyarakat zaman jahiliah ketika itu.

Kemudian ia diharamkan secara berperingkat yakni terhad ketika berperang dan berdagang. Sehinggalah di penghujung hayat Rasulullah, baginda mengharamkan nikah mutaah secara mutlak sehingga hari Kiamat.

Justeru, hukum muktamad nikah mutaah adalah haram dan inilah yang menjadi pegangan para sahabat dan tokoh-tokoh ilmuwan Islam daripada semua Mazhab baik Syafi’e, Hanbali, Maliki dan Hanafi.


No comments:

Post a Comment